درباره ما


اين گروه در پي خشکسالي 1387 در اول تيرماه همان سال با تشکيل جلسه‌اي در سالن آمفي‌تأتر افصح هجري رفسنجان و با حضور حدود 30 نفر از شکارچيان و طبيعت دوستان اين شهر، متولد شد. در اين جلسه علل کاهش جمعيت حيات وحش در مناطق اطراف شهرستان مورد برسي و تبادل نظر قرار گرفت. دلايل مطرح شده به ترتيب اولويت عبارتند از :
1- شکار غيرمجاز
2- خشکسالي

اعضاي شکارچي اکثراً از شکارچيان متخلف بودند که در مناطق اطراف رفسنجان اقدام به شکار مي‌نمودند و خود يکي از عوامل عمده کاهش جمعيت حيات وحش بخصوص پستانداران بزرگ بودند. سرانجام اين گروه به توافق رسيدند که با مشخص نمودن يک منطقه، آن را مورد حفاظت قرار داده و همگي متعهد گرديدند که در اين منطقه اقدام به هيچگونه شکاري ننموده و با سازمان حفاظت محيط زيست در اين مورد همکاري نمايند.

منطقه منصورآباد جهت شروع اين فعاليت در نظر گرفته شد در اين انتخاب عوامل مؤثر عبارت بودند از :
1- نزديکي و قابل دسترس بودن
2- استعداد منطقه در داشتن جمعيت قابل ملاحظه حيات وحش در گذشته
3- نبود روستاها و جمعيت انساني قابل توجه در اين ناحيه
(موقعيت منطقه در نقشه ارايه شده قابل مشاهده ميباشد)

درسفر رئيس وقت سازمان حفاظت محيط زيست کشور به رفسنجان، نمايندگاني از اين گروه با خانم فاطمه جوادي ملاقات نموده و پيشنهاد قرق اختصاصي دراين منطقه را مطرح نمودند که مورد استقبال قرار گرقت و هم اکنون پرونده آن در جريان بوده و موافقت بسياري از ارگانها در اين راستا جلب شده است.

مختصري از اقدامات انجام شده توسط گروه :
1) ايجاد 12 آبشخور با همکاري اداره حفاظت محيط زيست
2) ايجاد راهبند در نقاط حساس و جلوگيري از تردد شکارچيان متخلف
3) گشت زني در منطقه با همکاري اداره حفاظت محيط زيست
4) استخدام يک نفر از شکارچيان حرفه‌اي جهت نگهباني منطقه
5) تأمين وسيله نقليه جهت گشت زني
6) هماهنگي با قضات و دادستان رفسنجان جهت برخورد قاطع با متخلفين شکار و صيد
7) تأمين آب آبشخورها و علوفه و دانه جهت حيات وحش
8) اطلاع رساني در جرايد محلي از فعاليتهاي گروه
9) تهيه عکس و فيلم از حيات وحش منطقه وفعاليتهاي گروه
10) هماهنگي با اداره منابع طبيعي شهرستان رفسنجان جهت کنترل چراي دام در منطقه
11) تأمين هزينه‌ها از محل حق عضويت پرداخت شده توسط اعضاي گروه
12) برگزاري جلسات سالانه و ارائه گزارشات مالي و انتخابات هيأت مديره


 

 

كليه حقوق محفوظ و متعلق به اين وب سايت است
Designed by NajvaHost .:. Copyright © 2010-2011